Select Page

Havamal ili reči Uzvišenoga

Mlad i sam na dugome putu,Jednom se izgubih:Bogat sam se osećao kad nađoh drugoga;čovek se čoveku raduje,Ljubazna reč ne mora koštati mnogo,Cena hvale može biti mala:Sa pola vekne i praznim peharomnađoh sebi prijatelja,Dva drvena kolca stojaše na ravnici,Na njima...